Analyse & vurderinger

Alle tilstandsvurderinger og løsninger fra Frank Ellegaard opfylder som minimum beskrevne metoder i DS/EN 1504

  • Gennemgang af betonkonstruktions synlige tilstand
  • Prøvninger til bestemmelse af bla. armeringsstålets tilstand
  • Miljøet, herunder forurenende påvirkninger
  • Betonkonstruktionens historik herunder miljø påvirkninger
  • Anvendelses forhold feks. Belastning og fremtidig anvendelse
  • Fastlæggelse af evt. defekters type, årsag og omtrentlige omfang


Formålet med en samlet tilstandsvurdering er at danne grundlag for en levetidsvurdering , reparations strategi og et beslutningsgrundlag

Besigtelse

Stikprøver til at danne overblik over skader, defekter, omfang, type og årsager.

Skadesregistrering

Lokalisering af stedbestemte skader og symptomer samt type og grad af skaderne.

Feltundersøgelse

Etablering af tilstrækkeligt grundlag for vurdering af bygningens tilstand.

Prøveudtagninger

Laboratorieanalyser og bearbejdning af prøver taget ved feltundersøgelser.