Skadesregistrering

Er en systematisk gennemgang af betonkonstruktionen eller udvalgte dele af denne.

Formålet er at finde stedbestemte skader samt eventuelle symptomer, bestemme skadestyper samt skadesgraden.

Skadesregistreringen skal danne grundlag for udpegning og lokalisering af repræsentative områder for felt undersøgelse endvidere danner denne grundlag for undersøgelses metoder og undersøgelses omfang.