Feltundersøgelse

Formålet med feltundersøgelsen er at etablere, et tilstrækkeligt grundlag til at kunne vurdere bygningens nuværende tilstand og risikoen for fremtidig skadesudvikling.

Samt at danne grundlag for både synlige og skjulte skader og nedbrydningsmekanismer

Undersøgelsesmetoder er her mange alt efter skades typer og årsager men indeholder ofte

  • Dæklagsmålinger – Covermeter
  • Beton styrker – Schmidt hammer
  • Fugtmåling – Gann måler/HF sensor/Vejning
  • Termografi – termografisk kamera Flir C3X
  • Petrografisk undersøgelse
  • Karboniseringsmåling – Phenolphthalein
  • Cloridmåling – RCT /titrering
  • Ophugning – el hammer
  • Aftrækningsprøve – trækprøve apparat