Prøveudtagninger & Laboratorieanalyser

I forbindelse med feltundersøgelser, vil der typisk udtages prøver til videre bearbejdning hjemme på laboratoriet.

  • Det kan være borekerner
  • Udskårne betonstykker
  • Boremel


Disse udtages altid registreret samt med et overordnet formål, for den større renoveringsstrategi