Besigtelse

En ”stikprøvevis” gennemgang hvor jeg forsøger at danne et overblik over skader, defekter, omfang, type og årsager.

Typiske værktøjer her er kniv, hammer, mejsel og revnevidde måler, tommestok og evt. kikkert

Besigtigelsen bruges primært til vurdering af behov for en egentlig feltundersøgelse desuden registreres konstruktionsudformninger og miljøpåvirkninger