Korrosionsinhibitor

Effekt på eksisterende beton

 • Grafen viser korsionsstrømmen opstået i løbet af 48 uger test periode efter 12 uger behandles halvdelen af prøverne (som allerede er korroderede)med korosionsinhibitor iflg. Testen reducerer denne korrosionen med 92%

Effekt på ny beton

 • Udbedring af alkalikiselskadede betonbygværker I praksis kan igangværende alkalikiselreaktioner kun stoppes ved at ændre reaktionsmiljøet sådan, at der ikke længere tilføres fugt og/eller alkalier til betonen. Det kunne typisk ske gennem en passende udtørring og efterfølgende beskyttelse af betonen. Desværre sker det tit, at reaktionerne og de tilhørende revneskader har bredt sig så meget og/eller svækket konstruktionen i væsentlig grad, at større eller mindre dele af det revneskadede bygværk må fjernes og retableres med ny beton

Tynd/Tyk filmsmalinger

 • med ækvivalente dæklagstykkelser optil 25mm ifht. Chlorid initering løsninger i alle ønskede Ral farver

Lækagesporing

 • Gasser
 • farver
 • Termografering

Injektion

 • Bentonit, acryl/polonit, polyurethan, epoxy resin
 • Injektion af vandbærende revner
 • Injektion af statiske/kraftoverførende revner
 • Injektion af lækager
 • Injektion af hulrum
 • Injektion drikkevands konstruktioner
 • Slør injektion
 • Injektion til løft af konstruktioner
 • Injektion af bevægelsesfuger
 • Injektion af murværk
 • Injektion af horisontal spærre i murværk

Vandtætningsmembraner

 • Positivt vandtryk
 • Negativt vandtryk
 • Kemisk påvirkede

Dæklags belægninger

 • svumme belægninger der genskaber dæklag med dokumenterede ækvivalente beton tykkelser

Dilitationsfuger

 • EPDM Fugeprofiler
 • Hypalonbånd

Kulfiber armering

 • løsninger til feks.  forstærkning af bjælker & kantbjælker 

Beton reparationer

 • beskrivelser og løsninger til alle typer af beton renoveringer fra sprøjtebeton til håndudsætning