BETONREPARATIONER (BRP)

Med et kursus i betonreparationer kan du dokumentere din viden, færdigheder og
kompetencer
indenfor udførelse af beskyttelse og reparation af betonkonstruktioner i Danmark ifølge DS/EN 1504-9 og DS 2425.

Organisk nedbrydning beton

Med betonreparationskurserne kan virksomheden i betonbranchen dokumentere, at personalet har de nødvendige kompetencer iht. DS/EN 1504-9 og DS 2425. Kurserne retter sig mod virksomheder, der arbejder med vedligeholdelse, forstærkning, bevaring, reparation og beskyttelse af betonkonstruktioner. Kurserne er også for dig, der skal have opdateret kompetenceniveauet med højst fem års mellemrum.

Vi udbyder kun kurset til materialevejlederen og den udførende part

Kurset giver kompetencer for dig der er:

tilbudsansvarlig, produktansvarlig, projektansvarlig, formand og håndværker indenfor betonreparationsarbejder omfattet af DS/EN 1504-serien.
Du får almen viden om betons nedbrydning og om de vigtigste forudsætninger for prioritering, planlægning, udbud, prissætning, udførelse og kontrol af reparation og beskyttelse af betonkonstruktioner. Du får kompetencer i tolkning af tilstandsrapporter, så du kan udarbejde tilstandsvurderinger og reparationsforslag.
Du har mulighed for at dokumentere kompetence til projektmateriale og udbudsmateriale for reparationsarbejde.
Derudover kan du dokumentere, at du har færdigheder i at udføre betonreparationsarbejder med cementbaserede reparationsprodukter i praksis. Du lærer at planlægge og lede betonreparationsarbejde på byggepladsen, og at udarbejde tilbud på arbejdet og udføre projektledelse og være produktansvarlig.

Alle kurser afsluttes med en eksamination, der dokumenterer kursistens kompetenceniveau. Eksaminationen er en multiple choice-prøve

DU LÆRER ...

På kurserne lærer du blandt andet at: forstå betonkonstruktioners nedbrydningsmekanismer og de vigtigste forudsætninger for at prioritere, planlægge, udbyde, prissætte, udføre og kontrollere beskyttelse og reparationer af betonkonstruktioner forstå principper og metoder for reparation iht. EN 1504-9 og DS 2425 fx overfladebeskyttelse af beton, reparation med cementbaserede reparationsprodukter, konstruktiv forstærkning, forankring af armeringsstænger, betoninjektion, beskyttelse mod armeringskorrosion og katodisk beskyttelse udføre og afrapportere skadesregistrering på betonkonstruktioner, forstå eftersynsrapporter samt prissætte, prioritere og indstille reparationsforslag og udførelse. 

Derudover vil du på kurset kunne lære at udarbejde udbudsmateriale for reparation af betonkonstruktioner og udføre fagtilsynet knyttet til dette på grundlag af tilstandsvurderingen udføre flere trin af betonreparationsarbejder med cementbaserede reparationsprodukter i praksis planlægge og lede betonreparationsarbejde på byggepladsen tilegne dig viden om og indsigt i reparationsmaterialers egenskaber, udførelse af reparationsarbejder samt udarbejdelse af tilbud på betonreparationsarbejde.

UNDERVISNING

Undervisningen tager afsæt i grundlæggende teori om nedbrydning og reparation af betonkonstruktioner, hvorefter færdigheder og kompetencer i skadesregistrering, udarbejdelse af reparationsforslag og betonreparationsarbejder er i fokus. Undervisningen vil være en kombination af præsentationer, øvelser og praktiske eksempler med fx standardreparationer. Et kursus forløber

over 13 lektioner sammenhængende dage (eller separate dage med mellemliggende øvelse og forberedelse) afsluttet med eksamination.

MÅLGRUPPE

Kurserne henvender sig til folk med kendskab til betonarbejder og byggeri, som ønsker at dokumentere sine kompetencer inden for reparation og beskyttelse af betonkonstruktioner. Måske arbejder du med, eller ønsker at arbejde med, salg af beton reparationsprodukter, betonreparationer som projektansvarlig formand eller håndværker

Du skal have en relevant uddannelse og/eller dokumenteret erfaring Der undervises ikke i R1, E1,E2 eller P1